06 - 49 63 03 23 info@bekken-oefentherapie.nl

Ongewild Urineverlies

Ongewild urineverlies komt veel meer voor dan we denken. Ongeveer 5% van de Nederlandse bevolking heeft in meer of mindere mate last van urine-incontinentie.

Urine-incontinentie is elk onvrijwillig verlies van urine. Dit kan verschillen van elke dag, een paar keer per maand of zelfs ‘s nachts. Het kan gaan om een paar druppeltjes, om scheutjes of de volledige blaasinhoud. Het kan voorkomen bij het sporten, hoesten of lachen of bukken, maar ook bij een heftige aandrang om te plassen.

 

Herkennen

De meest voorkomende vormen van plasklachten worden hieronder beschreven. Een combinatie van beide is ook mogelijk.

1. Stress incontinentie (inspanningsincontinentie)

Hierbij verliest u urine bij buikdruk verhogende momenten, zoals hoesten, niezen en fysieke activiteiten als tillen en springen. Het heeft dus niet te maken met psychische stress.

2. Urge incontinentie (aandrangincontinentie)

Dit is het ongewild verliezen van urine bij een plotseling optredende heftige aandrang om te plassen. Bij deze vorm van urineverlies is er een stoornis in het functioneren van de blaas. Verandering van lichaamshouding, lopen of het horen van stromend water kan ook urineverlies veroorzaken. Vaak moet u ook ’s nachts naar het toilet. De hoeveelheid urine die verloren wordt is meestal de volledige blaasinhoud.

 

Oorzaak

Er zijn verschillende oorzaken voor ongewild urineverlies. Het afsluitmechanisme van de plasbuis werkt niet goed meer of er spelen gedragsmatige factoren een rol.

1. Een verminderd afsluitmechanisme van de plasbuis

Dit kan veroorzaakt worden door:

 • Toenemende leeftijd
 • Genetische factoren
 • Schade bij een vaginale bevalling
 • Veranderingen van de prostaat
 • Overgewicht
 • Verzakkingsklachten
 • Een te hoge of te lage activiteit van de bekkenbodemspieren
 • Een neurologische ziekte
 • Lokale afwijkingen in de blaas of plasbuis
 • Uitgebreide operaties van de onderbuik

 

2. Gedragsmatige factoren 

Bij gedragsmatige factoren kunt u denken aan:

 • Toiletgedrag
 • Toilethouding
 • Vochtinname
 • Vezelinname
 • Psychische factoren als stress

 

Behandeling

Bekkenoefentherapie / fysiotherapie richt zich op de functie van de bekkenbodemspieren als ook de gedragsmatige factoren. Dat betekent dat er in de behandeling aandacht wordt besteed aan het:

 • Verbeteren van de functie van de bekkenbodemspieren d.m.v. voorlichting, adviezen, bewustwording en oefeningen
  • Leren ontspannen of versterken van de bekkenbodemspieren
  • Verbeteren van de coördinatie van de bekkenbodemspieren: leren de bekkenbodem op het juiste moment, met de juiste kracht in de juiste richting aan te spannen
 • Aanleren van een juiste ademtechniek
 • Gebruik van de bekkenbodemspieren in dagelijkse houdingen en bewegingen, zoals bukken, tillen, opstaan uit de stoel
 • Leren herkennen en opvangen van buikdruk
 • Aanleren van goed toiletgedrag en een goede toilethouding
 • Adviseren over vochtinname en vezelinname
 • Trainen van de blaas

Er zal geen inwendig onderzoek plaatsvinden.

Aan de slag om uw urineverlies te verminderen?!